logo

Предлагани услуги:

 • Мениджмънт и общо управление на сграден фонд;
 • Изготвяне на бюджет, разпределяне на вноските и обработка на плащанията;
 • Инкасиране на суми от обектите;
 • Организиране регистрацията на индивидуални партиди за потребление на вода, топлоенергия, газ и електричество;
 • Организиране и извършване на еднократно почистване на общите части след строителни дейности;
 • Организиране и провеждане на Общи събрания на собствениците;
 • Технически мениджмънт, профилактика и поддръжка на системи и инсталации, проследяване на гаранциите;
 • Отстраняване на повреди и възникнали аварии, подмяна на консумативи;
 • Текуща поддръжка на чистотата в общите части;
 • Изграждане и поддръжка на зелените площи;
 • Снегопочистване;
 • Дезинсекция и дератизация;
 • Охрана и контрол на достъп;
 • Застраховка на общите части;
 • Извършване на всякакви правни и технически консултации на нашите клиенти;

Застраховане

Ние знаем, колко важно е за Вас, Вашето имущество и затова Ви предлагаме изключително изгодни условия за имуществено застраховане. Ние Ви предлагаме спокойствието, което заслужавате, като се осигурите срещу рисковете кражба, пожар, природни бедствия и др. Изберете своето спокойствие сега!
Свържете се с наш специалист, за да получите вниманието и грижата, които заслужавате.