logo

Управление на бизнес сгради

ЕМ ДИ ЕС ГРУП, Ви предлага списък на услугите препоръчани за бизнес сграда клас „А“

Електричество – общи части:

 • ремонт и подмяна на осветителни тела;
 • ремонт на кабели и електрически табла;
 • ремонт на електрически ключове и контакти;
 • ремонт и подмяна на външни (дворни) тротоарни осветителни тела;
 • ремонт на гръмоотводна инсталация;
 • ремонт на трансформатори;
 • месечни задължителни проверки на трафопост от лицензирани специалисти;

ВиК – общи части:

 • ремонт на вертикални щрангове;
 • ремонт на смесителни батерии;
 • подмяна на смесителни батерии;
 • ремонт и подмяна на мивки;
 • ремонт и отпушване на сифони;
 • ремонт и отпушване на канализационни тръби и системи;

Охрана:

 • 24-часова техническа и физическа охрана на обекта;
 • 1 пост, подвижен, разположен в обособено помещение охранява комплекса и прилежащата територия, очертана от парцела;
 • осъществяване на контролно-пропускателен режим в комплекса по указания на собственика;
 • предотвратяване на нерегулирано проникване в зоната на обекта, както и предотвратяване на опити за извършване на престъпления, нарушения на обществения ред и безредици;
 • задачите, дейностите, компетенциите и тактиката на охраната се регламентират в План за организация и осъществяване на охраната;
 • особените задължения, задачи, правомощия и отговорности на охранителите се регламентират със соответна Инструкция за поста;
 • при нужда, съгласуване на дейностите с държавните институции за ред и законност;

Хигиенизиране - общи части:

Дневно:

 • почистване на подови настилки;
 • измиване на стълбища, фоайета, коридори;
 • почистване на асансьори;
 • почистване на входни врати и остъклявания;
 • почистване на витрини;
 • почистване на врати, дограма и парапети;
 • изпразване и почистване на кошчета за отпадъци;
 • почистване и измитане на общите части около сградата;
 • измитане на паркинг;
 • измитане на вътрешни улици и тротоари;

Седмично:

 • измиване на стъклени преградни стени;
 • измиване на входни/фоайе стъкла;
 • почистване на зоните на системите (главно разпределително табло, трансформатор, генератор и др.);

Сезонно:

 • почистване на покрива на сградата;
 • измиване на фасадни стъкла (прозорци);
 • осоляване на тротоари/почистване на лед (зимен сезон);
 • почистване и извозване на сняг;

Озеленяване - общи части:

 • почистване;
 • поливане на трева, растения, цветя и дървета;
 • косене и извозване на трева;

Асансьори:

 • дневни проверки;
 • месечни задължителни проверки от лицензирани специалисти;
 • ремонти;
 • поддържане на резервни части на склад;

АТЦ:

 • месечна поддръжка на всички линии в сградата;
 • отстраняване на всички проблеми при повикване;
 • промяна на телефонни линии/номера;
 • кодиране и прекодиране на телефонни номера;

Климатизиране:

 • почистване и подмяна на филтри;
 • почистване и подмяна на фенкойли;
 • проверка на съоръженията;
 • настройка на температурния режим;
 • обезвъздушаване на радиатори;
 • ремонт на термовентили;
 • ремонт и отстраняване на оттечки от тръби и конденз;
 • проверка и подмяна на ремъци;

ПИС и ПГС:

 • дневни проверки;
 • месечни профилактични проверки и ремонти;
 • издаване на протоколи за ремонти, настройки, подмяна на резервни части;
 • седмични тестове на системата;

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация:

 • унищожаване на насекоми, хлебарки и вредни гризачи;
 • борба с паразитни заболявания;
 • обработка при повикване;

Строително-ремонтни работи - общи части:

 • паважни настилки;
 • тротоари; 
 • замазки;
 • боядисване;
 • стени на сградата;
 • външни врати на сградата;
 • входни врати на обекта;
 • брави и панти;
 • дограма;
 • настройка на автомати на врати;
 • таван;
 • олуци и водостоци;
 • покрив;
 • вътрешни улици;