logo

Управление на жилищни сгради и комплекси

Услуги по поддръжката на жилищни сгради и комплекси:

 • Почистване – ежедневно, периодично, специално;
 • Охрана - физическа, техническа, ВИП, специална;
 • ВиК - водопроводни и канализационни системи и помпи;
 • Електрически – всички изисквания и правила за вътрешен ред относно всички изградени системи с ниско напрежение и генератори;
 • Ремонтни – всички видове ремонтни и заваръчни дейности;
 • Технически инсталации и съоръжения – подемни съоръжения (асансьори и ескалатори), отоплителни, вентилационни и климатични системи, проверки (ежедневни, периодични, специални), дърводелски услуги и др.;
 • Покриви и тавани – съоръжения, изолации и др.;
 • Парково оформление - зелени и прилежащи площи и площадки;
 • Паркинги – паркингови системи и контрол на достъп;
 • Отчети за състоянието на всички съоръжения и системи;
 • Периодични отчети за състоянието на имота;
 • Консултации по поддръжката преди датата на пускане в експлоатация;

Услуги, свързани с управление на имоти в жилищни комплекси:

 • Контрол на всекидневните дейности;
 • Денонощно разположение при всяко повикване;
 • Контрол на строителни и ремонтни дейности;
 • Отстраняване на всички технически повреди;
 • Представляване на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации;
 • Изготвяне на годишен бюджет;
 • Отношения с наематели;
 • Редовни срещи с наемателите по процедури, изисквания и наредби;
 • Събиране на наеми и такси поддръжка;
 • Плащания към подизпълнители;
 • Плащане на такси за обществени услуги, данъци за имота и застрахователни вноски за сметка на собственика;
 • Консултации по управлението преди датата на пускане в експлоатация;

Консултантски услуги:

 • Консултации и съвети за офисни и търговски имоти;
 • Консултации и съвети за земеделски и регулирани поземлени имоти;
 • Представителство на инвеститори;
 • Разработване на стратегии и концепции за големи жилищни, офисни и търговски проекти;
 • Анализи на доходността;
 • Анализи на пазара на недвижими имоти и неговите тенденции;