logo

За Нас

„ ЕМ ДИ ЕС ГРУП “ ЕООД e специализирана фирма за поддръжка и управление на сгради и комплекси от затворен тип и има за цел да направи жилищните сгради и пространствата около тях едни по-приятни и приветливи места за живеене като правилно управлява и поддържа тези пространства. Ние предлагаме широк набор от услуги, с които ще си осигурите първокласна грижа за общия Ви дом. Разполагаме с квалифициран в областта персонал и държим на ползотворното и трайно сътрудничество с нашите клиенти.
УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ
 • Почистване – ежедневно, периодично, специално
 • Охрана - физическа, техническа, ВИП, специална
 • ВиК - водопроводни и канализационни системи и помпи
 • Електрически – всички изисквания и правила за вътрешен ред относно всички изградени системи с ниско напрежение и генератори
 • Ремонтни – всички видове ремонтни и заваръчни дейности
 • Технически инсталации и съоръжения – подемни съоръжения (асансьори и ескалатори), отоплителни, вентилационни и климатични системи, проверки (ежедневни, периодични, специални), дърводелски услуги и др.
 • Покриви и тавани – съоръжения, изолации и др.
 • Парково оформление - зелени и прилежащи площи и площадки
 • Паркинги – паркингови системи и контрол на достъп
 • Отчети за състоянието на всички съоръжения и системи
 • Периодични отчети за състоянието на имота
 • Консултации по поддръжката преди датата на пускане в експлоатация
УПРАВЛЕНСКИ УСЛУГИ НА ИМОТИ
 • Контрол на всекидневните дейности
 • Денонощно разположение при всяко повикване
 • Контрол на строителни и ремонтни дейности
 • Отстраняване на всички технически повреди
 • Представляване на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации
 • Изготвяне на годишен бюджет
 • Отношения с наематели
 • Редовни срещи с наемателите по процедури, изисквания и наредби
 • Събиране на наеми и такси поддръжка
 • Плащания към подизпълнители
 • Плащане на такси за обществени услуги, данъци за имота и застрахователни вноски за сметка на собственика
 • Консултации по управлението преди датата на пускане в експлоатация
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
 • Застраховка на имущество
 • кражба и вандализъм
 • пожар и природни бедствия
 • токов удар
 • заметресение
 • авария на инсталации
 • счупване на стъкла
 • индиректно попадение на мълния
 • Застраховка живот и злопоука
 • Застраховка на отговорности
 • Автомобилно застраховане
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
 • Консултации и съвети за офисни и търговски имоти
 • Консултации и съвети за земеделски и регулирани поземлени имоти
 • Представителство на инвеститори
 • Разработване на стратегии и концепции за големи жилищни, офисни и търговски проекти
 • Анализи на доходността
 • Анализи на пазара на недвижими имоти и неговите тенденции